bugün

tril

iki yanaşık notayı hızlı ve almaşık bir biçimde yineleyerek ortaya konan vokal veya enstrümantal süs.