ex nihilo nihil fit

 1. 1.
  özellikle dinlerde söz konusu olan tanrı'nın varlığı hiçten yaratması(creatio ex nihilo) inancına karşıt olarak, hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağı görüşüdür.

  ilk örneklerine sokrates öncesi doğa filozoflarında rastlanır.hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağı görüşünü bir önkabul olarak temele alarak ilk maddelerinin yaratılmamış, ezeli-ebedi olarak varolan bir töz olduğunu savunmuşlardır.
  #556155 :)
 2. 2.
  "hiçlikten hiçlik çıkar" manasında. lucretius demiş.
  #1184852 :)
 3. 3.
  hiçlikten hiçlik doğar anlamına gelen felsefi düşünce. antik yunan felsefecilerinden aristo'ya ait bir düşünce olup daha sonra latin filozofu lucretius tarafından latinceye çevrilmiştir. her ne kadar öncülleri olsa da, sistematik olarak nihilizm'in babası kabul edilen nietzche'de kendi felsefi düşüncelerini oluştururken, bu temellerden beslenmiş olmalı...
  #6728244 :)
 4. 4.
  Hiçlikten hiçbir şeyin çıkmayacağını ifade eden latince deyiş. Aristoteles'e ait olduğu kesinlik taşımaz ama öyle olduğu söylenir. Ontolojik, metafizik olarak ciddi anlamda farklı olan düşüncelere kapı aralamış ve Teolojide büyük yankı uyandırmıştır.

  Apolojistler bu sözle fazlaca mücadele etmiştir.

  Ayrıca Bazıları bunu ilk olarak kant'ın (hangi kant diye sorulabilir) söylediğini söyler. Elbette yanlıştır. Bilinen ilk söyleyicisi aristoteles'tir.
  #33181832 :)
 5. 5.
  hiçlikten hiçlik çıkar. her şey hiçtir. hiçbir şeydir.

  http://galeri.uludagsozluk.com/r/1312656/+
  #35469566 :)
 6. 6.
  yeni bir feyk.
  #35469667 :)
 7. 7.
  Akıllara nihilist görüşü getiren motto. Aşk yoktur. Duygular inaanoğlunun zinciridir. Üstad niçe, bilgeliği kutsasın.
  #35469676 :)
 8. 8.
  Troll hemde din trollü ama takibe aldım, gözlemleyeceğim. Arkadaş olmayı da düşünüyorum.
  #35469685 :)