ex nihilo nihil fit

 1. 1.
  özellikle dinlerde söz konusu olan tanrı'nın varlığı hiçten yaratması(creatio ex nihilo) inancına karşıt olarak, hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağı görüşüdür.

  ilk örneklerine sokrates öncesi doğa filozoflarında rastlanır.hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağı görüşünü bir önkabul olarak temele alarak ilk maddelerinin yaratılmamış, ezeli-ebedi olarak varolan bir töz olduğunu savunmuşlardır.
  #556155 :)
 2. 2.
  "hiçlikten hiçlik çıkar" manasında. lucretius demiş.
  #1184852 :)
 3. 3.
  hiçlikten hiçlik doğar anlamına gelen felsefi düşünce. antik yunan felsefecilerinden aristo'ya ait bir düşünce olup daha sonra latin filozofu lucretius tarafından latinceye çevrilmiştir. her ne kadar öncülleri olsa da, sistematik olarak nihilizm'in babası kabul edilen nietzche'de kendi felsefi düşüncelerini oluştururken, bu temellerden beslenmiş olmalı...
  #6728244 :)