bugün 1344 başlık
Kapat

adam smith

 1. 6 5
  klasik iktisatı kuran ve piyasaların müdahelesiz maximum faydayı sağlayacağı savını savunan iktisatçı.
  #93941
 2. 4 4
  düşünceleri günümüzde de bir çok iktisat okulu tarafından kabul edilen ve günümüzün "kapitalist" denen devletlerin genel kabul gören iktisadi politikalarının temelini oluşturan eserlere imza atan abimiz.
  #93945
 3. 8 4
  "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" sözünün sahibi, liberalizm'in fikir babası..
  #93950
 4. 2 2
  (bkz: Inquiry into the Nature)
  (bkz: Görünmez El Kuramı)
  #93958
 5. 41 12
  adı ve soyadının yeri değiştirilince ismi "simit adam" olan süper kahraman.
  "kötüler korkun,simit adam geldi,şimdi kötülerin gözüne susam atarak bizi kurtaracak.oleeeey oleeeeeeey"
  #94024
 6. 2 2
  an inquiry into the nature and the wealth of nations isimli 5 ciltlik kitabın yazarı süper iktisatçıdır.zaten isimden belli oluyor olsa gerek kitabın 5 cilt olduğu..
  (bkz: laissez faire)
  #94042
 7. 6 6
  iskoçyalı ekonomist ve filozof olan Adam Smith, Glasgow ve Oxford Üniversitelerinde öğrenim görmüş ve daha sonra Glasgow Üniversitesinde ahlak felsefesi profesörü olmuştur. Çok geniş sahaya yayılan çeşitli yazıları vardır. Ekonomi, bunlar arasında en önemlisidir.

  Ekonomi örgütü hakkındaki görüşlerini etkileyen, doğal hukuka ilişkin inancıdır. Doğal olaylarda bir düzen mevcuttur; bunu gözlem ve ahlâk hissi ile tespit etmek mümkündür. Sosyal örgüt ve pozitif hukuk, bu düzene karşı çıkacağına, ona uymalıdır.

  Smithin 1776 yılında yayınladığı "Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" adlı kitabı, üretim ve gelir dağılımı teorisini içermekte ve bu prensiplerin ışığında geçmişi değerlendirmektedir. Politika uygulamalarına da yer verdiği bu kitapta üzerinde önemle durduğu konu ekonomik büyümedir.

  Büyümenin itici gücünü, işbölümü oluşturmaktadır. işbölümü, üretim artışına, teknik ilerlemeye ve sermaye birikimine yol açmaktadır. işbölümü, mübadele gerektirmekte ve piyasanın büyüklüğü tarafından sınırlanmaktadır. Her insan başkalarının elindeki malları arzu ettiği, çıkarlarına göre hareket ettiği için mübadele meydana gelmektedir. Büyümeyi sağlayan diğer bir unsur sermaye birikimidir. Büyümenin başarılı olması için toplumsal, kurumsal ve hukuksal çerçevenin doğru yapıda olması gerekmektedir.

  Simithe göre doğal hürriyet sisteminde her insan kendi çıkarlarını izlerken, istemeden toplumun çıkarını da sağlamaktadır. Aslında Smith, tam rekabet sistemine güvenmekte ve bu sistemin, kaynakların optimum dağılımına yol açacağına inanmaktadır. Laissez-faire sistemini savunmasına rağmen, devlet müdahalesinin gereğine de yer vermekte, yeni kurulan sanayilerin gümrük tarifesiyle himayesine ve devletin üç ana fonksiyonu olan emniyet, adalet ve altyapı yatırımlarına ağırlık vermektedir.

  Büyümenin dışında Smith, mikroekonomik sorunlar üzerinde de durmuştur. Ona göne fiyatları tayin eden üretim maliyetidir. Rant, fiyatı tayin etmemekte, rant fiyat tarafından tayin edilmektedir.

  Smith, ücretleri açıklamak için çeşitli teoriler öne sürmüştür. Ücretlerin asgari geçim düzeyinde oluşması bunlardan biridir. Smithe göre kâr, zamanla rekabet ve kârlı işler bulma güçlüğü sonucunda düşecektir.

  Merkantilist ve fizyokrat düşünce sistemlerine karşı çıkan ve dış ticareti savunan Smithen önemli teorik katkısı, tam rekabet altında kaynakların optimal etkin dağılımı hakkında ilk analizi geliştirmiş olmasıdır.
  #117808
 8. 3 1
  (bkz: laissez faire laissez passer)
  #126090
 9. 1 1
  liberalizmin babasıdır
  #139104
 10. 1 1
  Ulusların zenginliği adlı kitabıyla ünlü iktisatçı
  #226483
 11. 1 1
  (bkz: artı değer)
  (bkz: karl marx)
  #226855
 12. 2 2
  bir de ekürisi vardır.
  (bkz: david ricardo)
  #226878
 13. 4 4
  soframızda yediğimiz et, ekmek ve şarap ne kasabın ne fırıncının ne de şarapçının hayırseverliğinden kaynaklanmaktadır. bu insanlar kendileri için çalışmışlar ve bu çalışmaları sayesinde bizim soframızda bu ürünler yer almıştır. bu nedenle zenginlik içine her kişi kendi için çalışmalıdır sözünü söylemiş iktisadın kurucusu filozoftur.
  #226880
 14. 3 3
  işletme yönetimi dersinde hocanın beni tahtaya kaldırmasıyla isminin aklımdan hiç çıkmamasına vesile olmuş süper insan. ana tema iktisattır lakin işletme ile ilgili her alanda söyleyecek sözü olmuştur bu abimizin.

  hoca bana bu herifin adını söyleyecektir ama cümle arasında "yaz olum edım" der. * benim de edım yazmamla sınıfın ortadan ikiye yarılması efsanesi gerçekleşir. *
  #227003
 15. 1 1
  liberalizmin kurucularından biridir.
  Merkantilist ve fizyokrat düşünce sistemlerine karşı çıkan ve dış ticareti savunan Smith'in en önemli teorik katkısı, tam rekabet altında kaynakların dağılımı hakkında ilk analizi geliştirmiş olmasıdır.
  bireylerin liberal düşünceyi uygulamalr sonucu zaten toplumsal olarak da doğal bir faydanın olacağını savunmuştur.

  aynı zamanda iktisat okuyup da benimsetidayatmasına mecbur bırakılmayan bir tek öğrenci bile yoktur.
  #281361
 16. 1 1
  Modern ekonomi biliminin kurucusu olup, 1776 yılında yayınlanan "Milletlerin Zenginliği" adlı eseri organizasyon ve işletim kavramının bilimsel bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmasına önemli katkılar sağlamıştır.
  #692999
 17. 1 1
  (bkz: evde babam okulda bu adam)
  #693004
 18. 1 1
  'ulusların zeginliği' adlı kitabında 'görünmez el' olarak tabir ettiği şey 'tanrının eli'dir. ortaçağ boyunca kiliseler tarafından dini duyguları sömürülen halkın tepkisini çekmemek için 'görünmez el' olarak tanımlamıştır.
  #707827
 19. 1 1
  gelmiş geçmiş en büyük ekonomist. hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kitaplarının tam metinlerine ulaşmak için:
  http://www.adamsmith.org/
  #1151798
 20. 5 1
  "bir devrim yılların kazanımlarını bir gecede yok eder." demiş insan.o kazanımlar nasıl kazanıldı? diye sorulası insan.herşeye rağmen bilim adamı!
  #1279023
 21. 5 -3
  keşke yaşasaydı da ekonomiden sorumlu devlet bakanimız olsaydı dediğim kişi, halihazırdaki bakanımız da gayet başarılıdır.
  #1507086
 22. 2 2
  kendisi modacılık okumuştur ama ne hikmetse okul bittikten sonra kafa ekonomiye meyil etmistir.Oyle boyle meyil degil adam ciddi ekonomik terimler, fikirler sunmustur. Terzi ama yapan yapiyo.
  #1609435
 23. 1 1
  liberallerin babası,ultra liberallerin dedesi olan fildişi kule sakini.
  #1609440
 24. 1 1
  iibf fakültelerinde okuyan arkadaşlarımızın bilimum derste karşısına çıkan, laissez-faire teorisini ortaya atan, ve ulusların zenginliği adlı eseriyle ekonomi disiplinin ortaya çıkmasını ve aynı zamanda özerk ve sistematik hale gelmesini sağlayan filozof
  #1717640
 25. 1 1
  "people of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices"
  "aynı işi yapan insanlar nadiren bir araya gelirler; eğlenmek, eski günleri anımsamak için.ancak sohbet halka karşı bir işbirliği ya da fiyatları arttırmaya yönelik bir işle noktalanır" şeklinde tespit yapan ekonomist.
  #2103164