1. 1.
    sut : sağlık uygulama tebliği.
    3 ... calyx