bugün

vay anasını be, sanırım müslüman olacağım...

Bir bebek anne karnında konuşmaya başlıyor, Ramazan ayında oruç tutup annesinin sütünü içmeyi reddediyor.

https://x.com/Ateist_TV/s...MfpZP3jLS3J-WSXw&s=19
tipine soktuğumun arap dölü. videoyu izlemeye dayanamadım. iq seviyesi max 50 çünkü.

şimdi bunların anlattıklarının keloğlan masallarından, kül kedisinden, kırmızı başlıklı kız masalından ne farkı var? işin acı yanı bu din tüccarlarına inanıp salya sümük ağlayan malların olması.

bu ülkede aklı başında biri görmek çok zor ya çok zor.
peki, neden namaz kılmıyormuş?

hayır, o kadarını yaptıysan, akli melekelerin tam olarak yerinde demektir.. bu durumda namaz da düşer..

ben kundaktayım, yok efendim zıbının içindeyim de ayaklarımı gıdıklıyorlar falan yok, gözüyle de kılabilir.
görsel
islam'da harikulade olayların cereyan etmesi muteberdir. peygamberlerden sadır olduğunda mucize, velilerden husule geldiğinde bu bir keramet olur. unutulmamalıdır ki yüce Allah herşeye kaadirdir. mucizenin de kerametinde sahibi ve yaratanı Allah (c.c.) teâlâ hazretleridir. takva Salih temiz ve iyi Kullar ise sadece sebeptir..

--spoiler--
Kerâmet nedir, nasıl anlaşılmalıdır?

Sözlükte “değer, kıymet, iyi, ahlâklı ve cömert olmak” gibi anlamlara gelen kerâmet kelimesi terim olarak “mümin ve takva sahibi kimselerde ortaya çıkan ve Allah’ın lütfu olan olağanüstü haller” şeklinde tanımlanır (ibn Manzûr, Lisânu’l-Arab, “vly” 12/510; Cürcanî, Ta’rifât, “vly” 184).
Kur’ân-ı Kerîm’de kerâmet kavramı doğrudan geçmemekle birlikte, peygamber olmadıkları hâlde bazı iyi kullar hakkında harikulâde olaylardan söz edilmektedir (el-Kehf, 18/16-26; en-Neml, 27/40). Bu âyetlerden hareketle islâm âlimleri, salih kulların kerâmetini hak olarak görmüşlerdir. Bununla birlikte onlar, kerâmeti herhangi bir kimsenin velî oluşunun kesin kanıtı olarak kabul etmemişlerdir. Tasavvuf erbabı da kerâmeti gizlenmesi gereken bir sır olarak görmüşlerdir (bkz. Rifâî, el-Burhânü’l-müeyyed, 24, 121; Topaloğlu, Emâlî Şerhi, 75-76).
Kerâmet, kerâmet sahibinin masum (günahsız ve hatasız) olduğunu veya gaybı bildiğini göstermez. Aksi bir iddia naslarla bağdaşmayan ve itikadî açıdan da tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir durumdur. Çünkü gaybı bilen sadece Allah’tır (el-En ‘âm, 6/59; en-Neml, 27/65; el-Cin, 72/26-27). Öte yandan islâm inancına göre, günah işlemekten uzak kalmak anlamına gelen “ismet” sıfatı, vahyin kontrolünde oldukları için sadece peygamberlere ait bir vasıftır. Dolayısıyla velîler için böyle bir masumiyet söz konusu değildir.
islâm âlimleri ve mutasavvıflara göre; en üstün kerâmet, istikamettir. istikamet, her hâlinde şer‘i şerife riâyet etmek, güzel ahlâk ve doğruluktan ayrılmamaktır. Güzel ahlâk, iyilikseverlik, diğerkâmlık ve cömertlik gibi vasıflar, mümine verilmiş en üstün özelliklerdir. Kur’ân-ı Kerîm’de, Allah’ın bütün müminlerin dostu/velisi olduğunun vurgulanması (Âl-i imrân, 3/68), bu hususa bir işaret olarak görülebilir.
Gerek âyetlerde gerekse hadislerde Allah’ın (c.c.) bazı salih kullarına olağanüstü nitelikte lütuflarda bulunduğu ifade edilmektedir. Bu lütuf belli bir zaman ve belli şahıslarla da sınırlı değildir. Bununla birlikte kerâmetin Allah’ın azametinin, lütuf ve kereminin bir delili olduğu ve kerâmet lütfedilen kişilerin olağanüstü sıfatlara sahip kişiler olmadıkları hususu unutulmamalıdır. Ayrıca Allah’ın kudretinde olan bir şeyin, kişilerin iradesinde olduğunu kabul etmek itikadî açıdan da doğru değildir. Hiç şüphe yok ki herkes için temel ölçü, istikamet üzere yaşamaktır. Diğer taraftan, neyin kerâmet sayılıp sayılmayacağı hususunda kesin ve objektif bir ölçü olmadığı için konu, tarihte ve günümüzde daima istismara ve suistimale açık bir konu olmuştur. Unutulmamalıdır ki kişinin olağanüstü olarak değerlendirdiği her hâl, kerâmet olmayabilir. Dolayısıyla kerâmet iddialarına değil kişinin istikametine itibar edilmelidir.
Din işleri Yüksek Kurulu 12.01.2022 - No: 5

https://kurul.diyanet.gov...2%80%9Cvly%E2%80%9D%20184).
--spoiler--
https://www.youtube.com/shorts/xuWRgny9HVQ

zeka seviyesi en az 90 olan biri için ateist olmaya bir adım daha yaklaştıran bu açıklamaları yapanlara ateizm derneği teşekkür etmesi lazım.

https://t24.com.tr/haber/...tesekkur-borcluyuz,949645

sanırım böyle bir teşekkürü daha önce ateizm derneği yapmıştı.

https://t24.com.tr/haber/...tesekkur-borcluyuz,949645
Pazartesi dergaha belgelerini teslim edip işe başlayabilirsin bebeğim.
(bkz: ilk 6 ay anne sütü nün önemi)
Dinleyici olmazsa masal anlatan da olmaz. Biz Ne zaman masal dinlemeyi bırakır, cehalettten kurtulursak. Bu şarlatanlar da ancak o zaman tükenir..
Sosyal medya sağolsun. Eskiden tarikatlerde böyle hikayeler anlatılıyor dendiğinde, yok ya olamaz, yalandır diyorduk. Şimdi bunlar gizli kalmıyor da tarikat saçmalığı gün yüzüne çıkıyor.
Trol başlık sanmıştım. Baya baya gerçekmiş. ilginç.
orucunu deve sidiği ile açan Araptapar saçmalığıdır...