bugün

eros'un babası olduğu ileri sürülen "varlıklılık" tanrısı. sözlük anlamı ise hüner'dir.
bereket tanrısı.
yunan mitolojisine göre bereket tanrısıdır.