bugün

fiillerin önüne veya arkasına eklenirler, olumsuzluk bildirirler.

misal; ''dağılmamalıyız.''daki 'dağılma' dan sonra gelen 'ma' olumsuzluk ekidir işte.

şimdi dğılabilirsiniz.
bazen size yazdığınız şeyi kontrol ettirir "fazladan 'ma' kullanıp yanlış mı yazdım acaba?" diye.
görsel