bugün

masonLukta; bir mason'un yaptığı çaLışmaLardan ötürü düzenLenen sofra.. bu sofraya "kardeş sofrası" da deniLmektedir..