bugün

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Yıkılması
1256 yılında Anadolu'da büyük katliâmlar yapan Moğollar'la Vezir Muinüddin Süleyman Pervane anlaşarak devleti Kızılırmak sınır olmak üzere ikiye ayırdı. 1261 yılında Moğol zulmüne karşı Karamanoğulları ayaklandılar.
Moğol işbirlikçisi olan anadolu Selçuklu devlet adamı. Memlük Sultanı Baybars'ı Anadolu'ya yardıma çağırıp Türkmenleri Moğollara karşı ayaklandırdığı şüphesi ile Elbistan yenilgisi sonrası Moğollar tarafından öldürülmüştür. Çağdaşı olan Bir Ermeni kaynağı elbistan muharebesinde ölen Moğol komutanlarının yakınları tarafından ortadan ikiye ayrılıp "afiyetle" yendiğini söyler, evet.