bugün

üç farklı olgudur.

birincisi, zeka-vefa-merhamet duygusunu barındırır.

ikincisi, yukarıdakilerin hepsini gerektirdiği gibi, yanında bu duyguları akıl çerçevesinde kullanarak, bir edep ve haysiyet birleşimi tutum sahibi olmayı gerektirir.

üçüncüsü, kanser hastası bir gencecik kızın istediğine karşı yapılan davranışa baktığımızda, anlaşıldı ki yukarıdakilerin hiçbirisini gerektirmiyormuş meğer.