1. 1.
    Genelde yoğunluktan kaynaklanan durumdur. Aksi takdirde insanın minnak kalbini örseleyen durumdur efendim.
    1 ... sodomlu