bugün

(bkz: galatasaray lisesi)
Galata sarayı, Klasik Osmanlı okullarının başlıcalarından. ikinci Bayezid döneminde kuruldu. Burada Enderun’a alınacak adaylarla Kapıkulu Süvari adayları yetiştirildi. 18. yy’da önemi arttı. ikinci Mahmud burada Batılı anlamdaki ilk Tıb okulunu açtı. Binanın yanmasından sonra yerine 1868'de yenisi yapıldı. Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) burada öğretime başladı.

#osmanlıimparatorluğu
#osmanli
#galatasaray
fener bahçesinin siktiği saray.
güncel Önemli Başlıklar