bugün

şirketin ödediği finansman giderinin kaç katı kazanç sağladığını gösteren orandır. yüksek olması olumludur.

faiz karşılama oranı= (Vergi Öncesi Kar+Finansman Gideri)/Finansman Gideri