bugün

sevdiği entry'ler

türkçülere kitap önerilerileri

1- Gök Tanrının Çocukları (Ahmet Haldun Terzi oğlu)
2-Bozkırın Efendisi Cengiz Han
3-Cengiz Han (M. Turhan Tan)
4-Tanrının Askerleri Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Macarlar.
5-Tanrım Bizi Türklerden Koru
6-Tomris Han
7-Atilla Galya Fatihi
8-Mete Han (Ahmet Haldun Terzi oğlu)
9-Kızıl Elma (Ziya Gökalp)
10-Türk medeniyeti tarihi
11-Makedonya dan Orta asya'ya Enver Paşa
12-Deli Halid Paşa
13-Türk boyları destanları
14-Karahanlı Devlet Teşkilatı
15-Yerin ve Göğün Oğlu Mete Han Hunların Tarihi
16-Kiok Han Mete Han'ın Oğlu Hun Tahtının 3. Tanhusu
17-Mete Han Büyük Hun Hakanı
18-Türkler'in Kültür Kökenleri
19-Nuh'un Gemileri
20-Bozkurt Atatürk
21-Kür Şad (Ahmet Haldun Terzi oğlu)
22-Selçuk Bey Bir Devlete Ad Veren Ata
23-Alparslan(Enver Behnan Şapolyo )
24-Türklerin Tarihi (ilber Ortaylı)
25-imparatorluğun Son Nefesi Osmanlı'nın Yaşayan Mirası Cumhuriyet
26-imparatorluğun En Uzun Yüzyılı
-------------------------------
-------------------------------
-------"Nihal Atsız"----------
27-Bozkurtlar
28-Deli Kurt
29-Ruh Adam
30-Dalkavuklar Gecesi Z Vitamini
31-Türk ülküsü
32-Yolların Sonu
33-Turancılık Milli Değerler ve Gençlik
34-Türk Tarihinde Meseleler
35-Aşıkpaşaoğlu Tarihi
36-Tarih, Kültür ve Kahramanlar
37-Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar
38-Oruç Beğ Tarihi Üç Osmanlı Tarihi
39-Türk Ansiklopedisindeki Yazıları
40-Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Seçmeler
41-istanbul Kütüphanelerine Göre Üç Bibliyografya Birgili Mehmet Efendi -Ebussuud Efendi - Gelibolulu Ali
42-Çanakkale'ye Yürüyüş, Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi
-----------------------
------------------------
----"Ziya Gökalp"------
43-Kızıl Elma
44-Türkleşmek, islâmlaşmak, Muasırlaşmak
45-Yeni Hayat
46-Altın Işık
47-Türk Töresi
48-Doğru Yol
49-Türkçülüğün Esasları
51-Türk Medeniyet Tarihi
52-Türk Ahlakı