bugün 1540 başlık

zilyetlik

 1. 3 3
  hukuken;
  sadece taşınır mallarda söz konusu olan, bir malı elde bulundurma hali.
  mülkiyet hakkını gerektirmeyen durum.
  bir malın zilyedi o malın maliki olmayabilir.
  mesela;
  arkadaşınızın kalemi sizin elinizde ise siz o kalemin zilyedisinizdir
  lakin
  maliki değilsinizdir.
  hem kalem sizin mülkiyetinizde hemde elinizde ise hem zilyet hem maliksizindir...
  (bkz: yeme de yanında yat)
  #104068
 2. 0 0
  hukuki bir terim olarak; bir şey üzerindeki fiili tasarruf biçiminde ortaya çıkan hakimiyettir. (bkz: zilyed)
  #812983
 3. 1 1
  mulkiyetten farki ortadadir ancak medeni kanun der ki: "menkulun zilyedi malik kabul edilir". yani saatinizi calip koluma takarsam, sahibi ben olurum. saatin size ait olduguna dair ispat yukumlulugu sahsiniza aittir.
  #2186681
 4. 1 1
  bir seyin üzerinde fiilen tasarruf sahibi olmaktır. bir esyayı fiili hakimiyeti altında bulunduran kimse onun zilyedidir.
  #2559142
 5. 0 0
  gerçekleşmesi için fiili hakimiyetin yanı sıra zilyetlik iradesinin de gerekli olduğu durum.
  #4713402
 6. 0 0
  (bkz: elmenlik)
  #6856820
 7. 0 0
  bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir mal üzerindeki fiili hakimiyeti. kişi malın sahibi olsun ya da olmasın o mal kimin kontolündeyse ve malın semerelerinden kim faydalanıyorsa malın zilyetliği ondadır.
  #8392208
zilyetlik ile alakalı başlıklar