irkcilik ile milliyetcilik arasindaki fark

 1. 1.
  gözden okuma yerine kulaktan dolma edinimlerimle bir dosyayı daha açıyorum sayın okur.

  şimdi ırk dediğimiz şey, renk, şekil, damar yani kan, genetik yapı bakımından aynı olan, ortak bir isme sahip canlılara verilen ad.
  milliyet ise ırktan farklı olarak bir tür hissiyat bir tür aidiyettir. şöyle ki milletin tanımı, ortak bir tarihe, ortak bir kültüre, kısmen ortak bir dile sahip insanlar topluluğunu verilen ad. mutlu mesut birlikte yaşayan topluluk. bakınız fark ettiniz mi milliyetin tanımında bir etnik köken birlikteliğinden bir aynı ırk olma zorunluluğundan dem vurulmuyor.
  yani milliyetçilik ile ırkçılık arasında bir hayli fark var.
  buna göre türk, bir ırkı mı yoksa bir milliyeti mi temsil ediyoru tartışmak lazım.
  teşbihde hata olmaz diyerekten bu ırk kavramına dair bir örnek vermek istiyorum.
  mesela köpekler, köpekgiller familyasına dahil ortak adları köpek olan bu canlılar, bir ırkı temsil etmez. köpek bir üst unsurdur, üst ırktır, bir nitelemedir belki ama anladığımız şekilde kendi içerisinde bir ırk değil bir canlı türünün genel adıdır. fakat köpeklerden bir terrier, bir spaniel, bir mastiff değişik köpek ırklarını temsil eder.
  orta asyadan avrupaya kadar türk tarihini incelerse türk diyince de bizim aklımıza yatkın, tam bir insan şekli gelmez. hepsi birbirinden farklıdır. yani türklük bir milliyettir bir aidiyettir.
  tıpkı yunan, fransız, amerkan, italyan gibi bir ırk anlayışının olmayacağı gibi. yunan ırkı yoktur hellenler vardır, rus ırkı yoktur, slav vardır bunlara ırk diyemeyiz mesela. ama bir kelt'e ırk deriz, bir çin'e ırk deriz, bir gotlar diyebiliriz, biranglo sakson'a ırk deriz, bir norman'a ırk diyebiliriz (gerçi avrupa ırklarının bir çoğu ortak olarak cermen ırkına dahildir ama farklılaşmış işte) , iskitler bir ırktır, moğol diye bir ırk vardır ama türk diye bir ırk yoktur. ortak bir kültür vardır.
  ama türk üst kimliğine ortak kültürüne dahil diyebileceğimiz ırklar da vardır elbet. türk ırkı yoktur ama, bir hun ırkı vardır, oğuz ırkı vardır, kıpçak ırkı vardır, kırgız ırkı vardır, turan ırkı vardır, ne bileyim kuman'ı uygur'u, pomak'ı vardır. türk bunların ortak adıdır. neye ne dediğimiz çok önemlidir.
  demem o ki mirim türkçülük bir tür ırkçılık değildir. ırkçılık ile milliyetçilik farklı farklı şeylerdir.
  sonunu bağlayamadım hacı!
  #6487233 :)
 2. 2.
  milliyetçi olan herkes ırkçıdı değildir... ırkçı olan herkes milliyetçidir.
  #6487260 :)
 3. 3.
  Milliyetçilik ırkçılığın masum gösterilişinden öte bir şey değildir! her daim bir şey üstündür milliyetçilikte.. üst kimlik "x" dir "y" de altı temsil eder.

  Mussoloni italyasında faşizminde italyanları benimsemeyen herkesi düşman ilan ediyor ve ülkesinde varolan diğer farklılıklara karşı kan kusturuyordu! bu da bir milliyetçilikti o kendisini öyle ifade ediyordu ırkçılık nereden geliyor? o halde!

  Irkçılığın ve milliyetçiliğin bugün bu kadar can çekişmesinin sebebi tarihte her daim kanlı yüzünü göstermiş oluşu ve bu ülkemizde de göstermiştir bu yüzünü!

  Bugün ırk temelli yaklaşımlar dünyanın evrensel ahlak yasasında bile yok edildi ise bu yine akan kanların sayesindedir bugün akan kanlar sonucunda da milliyetçilik yok olacaktır elbette...

  Türk bir ırk değildir son zamanlarda tarihçiler bunu alttan alta veriyor ama bize öyle öğretmemişti türkiye cumhuriyetinin ilk adalet bakanı ne diyordu bu öğretisinde

  "türk, bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir. saf türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler."

  bunu derken hangi olguya sığınıyordu? milliyetçiliğe mi? ırkçılığı mı? bunu nasıl ayıracaksınız...
  Sosyalistler bunu kamufle olarak ayırıyor... milliyetçilik daha sempatik gösteriliyor ırkçılık artık tüm dünya tarafından yapılan mücadeleler sonucu lanetlenmiştir! bugün kim ki şu ırk iyidir derse dünya ona karşı tepki vermektedir neden acaba?

  Dünyada şunu kabullenmedikçe milliyetçilik her daim meşru gözükecektir! dünyada tek bir olgu var o da "insanlık" olgusu... gerisi türk-ü, kürt-ü, çerkez-i, laz-ı. . . hepsi gelip geçici ve değişici şeylerdir.

  Daha dün bir kanalda tarihteki türklerden bahsediliyor şurada şu var burada şu var burada da var... dünya türk... kökenlerine indiğinizde zaten adem ve havva ya iniyorsunuz! acaba tanrı insanları türk mü yaratmıştı?

  Irk ve milliyetçilik birbirlerinden kopmaz bir bağdır! bunu biz değil tarih söylüyor... Türk topraklarında yaşıyor iseniz "kürt"üm demek suçtu... ama şimdi bakıyoruz "kürt" olmak değil suç, para kaynağı bile olmuş! bunu yaratan neydi? o halde türk milliyetçiliği bu "kürt" olmayı suç olarak ilan ederken bugün neden "u" dönüşü yaptı?

  Bu tarih ırkçılık ve milliyetçiliği egemenlerin kullandığını yazdı! ve halen daha yazıyor... bugün asya'da çinliler ile uruçimler katliam yapıyorsa bu milliyetçilikten kaynaklıdır! o topraklarda dönüşümler olmadığı zaman katliamlar gerçekleşiyor ya çin'li olacaksınız! ya da öleceksiniz... bu topraklarda buna çok tanıklık etti peki bunu milliyetçilikle mi? ırkçılıkla mı? anlatacaksınız...

  misal neden "ne mutlu türküm diyene" derken birilerinin gururları tavan yaparken birileri "ne mutlu x im diyene" dediğinde neden o tavana yükselen gururlar kızgınlaşırlar!

  sonuç ve yine yukarıda geçen söz...

  ırkçılığı tarih kötü bir şey olduğunu kanıtları ile göstermiştir... milliyetçiliğinde kötü olduğunu anlayana kadar egemenlerin kullandığı sevimli bir kukladır!
  #6487438 :)
 4. 4.
  ırkçılık kendi ırkını diğer ırklardan üstün görme durumudur. milliyetçilik ise, kendi ırkıyla barışık olup, kendi ırkını diğer ırklardan ne üstün ne de aşağı görme durumudur. milliyetçilik evrensel bir doğruluk değeri taşıyabilirken, ırkçılığın deli saçmasından öteye geçememesi de aralarındaki mantıklı/mantıksız ayrımını açıkça ortaya koymaktadır.
  #6487611 :)
 5. 5.
  türkiyede bu fark maalesef yoktur. Bu arada ötekileştirmeyen milliyetçilik yoktur. Ayrca ırkçılık ile milliyetçiliği, milliyetçilik ile yurtseverliği karıştıran bir toplum olmamız da kaygı vericidir.

  (bkz: ırkçılık)
  (bkz: milliyetçilik)
  (bkz: yurtseverlik)

  edit: imla
  #6487649 :)
 6. 6.
  (bkz: #6173203)
  #6487690 :)
 7. 7.
  milliyetçi: kendi milletinden olan herkesi destekler
  ırkçı: sadece kendi milletini destekler.
  (bkz: siyah - beyaz) (bkz: türk - kürt)
  #6487709 :)