1. .
    Aynı türden olan her bir değişkenin üstleri karşılıklı olarak eşit olacak biçimde aynı değişkenleri içeren terimler.
    ... iskandinav