1. 1523.
    Dedesi Vehbi Koç'un bunun için;

    Götürün maça oyalansın, şirkete sokmayın sakın"

    dediği rivayet olunan, yahudi, sabetayist, ekspresyonist ve siyonist koç ailesinin oğlu.
    -1 ... ebu berkecan bin muazzama