yeni ahit

 1. 1.
  ahd-i cedit diye de bilinir.
  kitab-i mukaddes'in matta, markos, luka ve yuhanna tarafindan kaleme alinmis ikinci bolumu.

  (bkz: new testament)
  #696439 :)
 2. 2.
  yeni ahit ya da yeni antlaşma, matta, markos, luka ve yuhanna incillerinin yanı sıra elçilerin işleri, pavlus'un 14 mektubu'nu içerir.
  #696904 :)
 3. 3.
  incil'e verilen bir diğer addır (ahd-i cedîd) .

  (bkz: eski ahit)
  #2431849 :)
 4. 4.
  sanıldığı gibi incil değildir. daha doğrusu, tek başına 4 incil'den oluşmamıştır yeni ahit. yeni ahit'in yalnızca ilk bölümüdür 4 incil (markos, matta, luka, yuhanna). geri kalanlar ise;

  Resullerin işleri
  Romalılara mektup
  Korintoslulara birinci mektup
  Korintoslulara ikinci mektup
  Galatyalılara mektup
  Efeslilere mektup
  Filipililere mektup
  Koloselilere mektup
  Selaniklilere birinci mektup
  Selaniklilere ikinci mektup
  Timoteosa birinci mektup
  Timoteosa ikinci mektup
  Titusa mektup
  Filimona mektup
  ibranilere mektup
  Yakub'un mektubu
  Petrus'un birinci mektubu
  Petrus'un ikinci mektubu
  Yuhanna'nın birinci mektubu
  Yuhanna'nın ikinci mektubu
  Yuhanna'nın üçüncü mektubu
  Yahuda'nın mektubu
  Vahiy
  #3511701 :)
 5. 5.
  matta, markos, luka ve yuhanna, rab isa mesih'in hayatını kaleme almıştır, diğer 23 bölüm ise havarilerin kiliselere ve bazı halklara yazdığı mektuplardan oluşur. ahit kelimesi antlaşma anlamına gelir.
  #3512436 :)
 6. 6.
  yeni ahitin içinde 4 asıl bölüm vardır. Hristiyanlarca kutsal kabul edilen 27 kitapçıktan oluşan bölümdür. yunanca' nın koini lehçesiyle kaleme alınmıştır . ilk dört kitapçığını incil oluşturur.
  #22536217 :)
 7. 7.
  (bkz: yeni akit)

  not: siz bunun rastlantı olduğunu mu sanıyordunuz?
  #26487282 :)