fiil ehliyeti

 1. 1.
  bir kimsenin, kendi eylemleri ile haklar ve yükümlülükler yaratabilmesidir.
  daha açık bir anlatımla;
  hukuki işlemler yapabilme,
  hakları kullanma ehliyetidir.
  #34711 :)
 2. 2.
  ayırt etme gücü, erginlik, kısıtlı olmammak gibi şartları vardır.
  #840143 :)
 3. 3.
  Gerçek kişilerin, sahip olduğu haklarla ilgili hukuksal işlem yapabilmeleri için fiil ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Fiil ehliyetinin üç koşulu vardır: Erginlik, Ayırt etme gücü ve Kısıtlı olmamak.
  #1087848 :)
 4. 4.
  kişinin kendi kendine hareket ederek hukuki bir sonuc doğurmasına denir. fiil ehliyetine sahip olmanın 3 sartı vardır. mümeyyiz olmak reşit olmak kısıtlı olmamak.
  ayrıca kişiler fiil ehliyeti yönünden 4 e ayrılır. tam ehliyetsizler, tam ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler.
  #1376781 :)
 5. 5.
  medeni hakları kullanma ehliyetidir ki; dava ehliyeti, hukuki işlem ehliyeti ve haksız fiillerinden sorumlu olma ehliyetlerinden oluşur.hak ehliyetinin aksine aktif ehliyettir.
  #4713457 :)
 6. 6.
  reşit
  ayırt etme gücüne sahip
  ve kısıtlı olmayan kişilerin sahip olduğu medeni hakları kullanabilme ehliyetidir.
  #13958515 :)
 7. 7.
  temyiz kudretine sahipp,ergin ve kısıtlı olmayan bireylerin elde ettiği haktır.
  #15109358 :)
 8. 8.
  haksız fillere verilen ehliyet çeşididir fil ehliyeti.
  #15109371 :)