bugün 665 başlık

fiil ehliyeti

 1. 22
  bir kimsenin, kendi eylemleri ile haklar ve yükümlülükler yaratabilmesidir.
  daha açık bir anlatımla;
  hukuki işlemler yapabilme,
  hakları kullanma ehliyetidir.
  #34711
 2. 11
  ayırt etme gücü, erginlik, kısıtlı olmammak gibi şartları vardır.
  #840143
 3. Gerçek kişilerin, sahip olduğu haklarla ilgili hukuksal işlem yapabilmeleri için fiil ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Fiil ehliyetinin üç koşulu vardır: Erginlik, Ayırt etme gücü ve Kısıtlı olmamak.
  #1087848
 4. 00
  kişinin kendi kendine hareket ederek hukuki bir sonuc doğurmasına denir. fiil ehliyetine sahip olmanın 3 sartı vardır. mümeyyiz olmak reşit olmak kısıtlı olmamak.
  ayrıca kişiler fiil ehliyeti yönünden 4 e ayrılır. tam ehliyetsizler, tam ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler.
  #1376781
 5. 11
  medeni hakları kullanma ehliyetidir ki; dava ehliyeti, hukuki işlem ehliyeti ve haksız fiillerinden sorumlu olma ehliyetlerinden oluşur.hak ehliyetinin aksine aktif ehliyettir.
  #4713457
 6. 33
  reşit
  ayırt etme gücüne sahip
  ve kısıtlı olmayan kişilerin sahip olduğu medeni hakları kullanabilme ehliyetidir.
  #13958515
 7. 00
  temyiz kudretine sahipp,ergin ve kısıtlı olmayan bireylerin elde ettiği haktır.
  #15109358
 8. 20
  haksız fillere verilen ehliyet çeşididir fil ehliyeti.
  #15109371