muhalefetun lil havadis

  1. 1.
    bir zati sıfat olarak muhalefetün lil hahavadis: allah varliklardan hiçbirisine benzemez. o, düşündüğümüz her şeyin ötesinde bir varlıktır.
    #932226 :)