bugün 749 başlık

mucibince

  1. 0 0
    gereğince, uyarınca anlamındaki çoğunlukla hukuk terimi olarak kullanılan sözcük.
    #2405220