mesruhatli davetiye

  1. 0 0
    mahkemelerce gönderilen ve yazılı hususa riayet edilmediği takdirde olacaklar hakkında kişinin uyarıldığı tebligat. sözkonusu müeyyidenin uygulanması için tebligatın bu şekilde yapılması zorunludur.
    #1315767