3

konformasyon

  1. 1.
    bir molekülün atomları arasındaki bağlar etrafında dönme hareketleriyle alabileceği her türlü geometrik düzenlemeyi kapsar ( bağ kırılması olmadan ).
    #4840605 :)
  2. 2.
    moleküllerin yapısındaki atomların tek bağlar etrafında serbest dönmeleri(rotasyon) sonucu ortaya çıkan uzaydaki her bir diziliş şeklidir.
    #11983831 :)