irtikap

entry 13 galeri video ses iyilertrends
 1. 1.
  aldatmaca, yeyicilik.
  #1171233 :)
 2. 2.
  TCk md 250 de şöyle denmiştir:

  1-görevin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolla vaadde bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılır.

  2-görevin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hilelli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolla vaadde bulnulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi 3 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılır.

  3-ikinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanılarak işlenmiş olması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapse hükmolunur.
  #1669719 :)
 3. 3.
  (bkz: yüz kızartıcı suç)
  #1693302 :)
 4. 4.
  ceza'nın "irtikap ardı ardına gaita ahşa düştü efsun çok fasih" mısralarından hatırladığım kelime.ayrıca öğrenmek için az önce fareye tıklamadan önce -şarkının * devamında da bilinmeyen onlarca kelime olmasından ötürü- hiç çaba sarfetmediğim kelime.
  #1693335 :)
 5. 5.
  icbar suretiykle irtikap( tck 250/1), ikna suretiyle irtikap (tck 250/2) ve hatadan yararlanma suretiyle irtikap (tck 250/3) şeklinde üç versiyonu olan suç.

  bu suç özgü suçtur. yani sadece belli kişiler tarafından işlenebilir-ki bu suçun da faili ancak memurlar olabilir.

  icbar suretiyle irtikap: burada fail, görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak mağdurdan bir menfaat temin etmektedir. failin gerçekleştirdiği zorlama manevi boyutta kalmalı aksi takdirde suç gasp olarak bildiğimiz yağma suçuna dönüşür. burada sözkonus icbar, en geç menfaatin elde edilmesi anında olmalıdır. bundan sonra olursa suç güveni kötüye kullanma suçu olur. yargıtay'ın da bir kararında belirttiği gibi: sayaç okuma görevlisi memur, sayaçla oynama yapmış ve bundan sonra para istemiştir. burada irtikap değil, görevi kötüye kullanma suçu vardır... şayet baştan " para vermezseniz elektriğinizi keserim" şeklinde sözkonusu zorlamayı yapsaydı, işte o zaman iritkap suçu oluşurdu. burada mağdur, bir yarar sağlamaması gerektiğinin bilincinde ancak failin zorlaması nedeniyle bu menfaati sağlamaktadır-ki bu husus bu suçu ikna suretiyle irtikaptan ayırır.

  ikna suretiyle irtikap: burada fail, görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak mağduru kendisine bir menfaat temin etmesine yönelik olarak ikna etmektedir. burada fail bir anlamda mağduru kandırmaktadır. ancak bunu dolandırıcılıktan ayıran hileli hareketlerin memurun nüfuzu ile sınırlı olmasıdır. burada mağdur aslında sağladığı menfaatin hukuka uygun olarak verildiği zannındadır ki bu husus da suçu icbar suretiyle irtikaptan ayırır.

  hatadan yararlanmak suretiyle irtikap: burada failin herhangi bir eylemi yoktur. mağdur hatalı bir şekilde faile menfaat temin etmiştir ancak memur bu konuda faili uyarmamış, sözkonusu yararı uhdesine geçirmiştir.
  #1978486 :)
 6. 6.
  ayrıca bir fiildir, suç işleme manasına gelir.
  #2304576 :)
 7. 7.
  irtikâp şeklinde okunur, a okurken inceltilir.
  tck 250. maddede incelenmiştir.
  #14300298 :)
 8. 8.
  osmanlıca'da; 'utanç duyulacak eylemde bulunma' ya da hukuki tabiri ile 'yüz kızartıcı suç işleme' anlamlarını betimler.
  #15034036 :)
 9. 9.
  Sözlükte "irtikap" ne demek?
  1. (kötü iş) yapma, kötülük etme.
  2. Yiyicilik, rüşvet alma.
  3. Yalan söyleme, hile yapma

  Kaynak: http://irtikap.nedir.com/#ixzz2KlAPKBAE
  #18639809 :)
 10. 10.
  bok olsa da bu ak olur

  ak p li bir belediye başkanın yaptığı bir şey.
  #18639816 :)
 11. 11.
  (bkz: cebellezi)
  (bkz: abdurrahmanlamak)
  #18639822 :)
 12. 12.
  zorla yiyicilik ya da rüşvete zorlama demektir. yani mesela bu trafik polislerinin " bugün de yemek yiyemedik çalışmaktan bir çorba olsa da içsek" tarzı * rüşvet istediğini ima etmesi, ya da açık olarak ancak bana açıktan para verirsen işini yaparım diyen kişinin yaptığı eylemdir.
  #22481143 :)
 13. 13.
  bir pvsk klasiği.
  #22481173 :)