1. .
  gürcü bilim adamı, yazar, siyasetçi. sovyetler'den sonra gürcistan'ın ilk başbakanı.

  filoloji, edebiyat çevirileri eğitimi almıştır.hükümet darbesi'nin kurbanı olmuştur. abhazya ile gürcistan arasında bir köprü pozisyonu oluşturmuştur. diğer kafkas halklarıyla da yakın temas kurmuştur. ermenistan bile dahildir. chevardnadze hükümeti, zviadizm doktrinlerini sonradan ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunmuştur.
  3 ... la paz
 2. .
  Milliyetçi görüşleri ile birlikte Sovyet yönetimi sonrası bağımsızlık talepleri bulunan Abhazya ve Güney Oshetya halkları tarafından desteklenen siyasi lider. Sürdürdüğü bu milliyetçi politika Gürcistan'ın bağımsızlığı yolunda büyük çığır açmıştır. Ancak buradaki çelişki, Gürcistan'ın Sovyet etkisinden kurtulması yönünde takınılan milliyetçi tutumun, ülke içerisinde bulunan etnik parçalanmışlığı da kamçılamasıdır. Bunun neticesinde çok etnikli bir yapıya sahip Gürcistan topraklarında bugün görülmekte olan parçalanma ve çatışma süreci, kökeni Gamsakhurdia zamanına kadar götürülebilecek iç karışıklık zemini şeklinde görülebilir.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Zviad_Gamsakhurdia
  ... hasmet ibriktaroglu