1. 1.
    Kimse kusura bakmasın ama selam ve duva ile yaptığım tespit.
    ... erector