1. 1.
    büyük bir atatürkçü bilgidir.
    3 ... erectof