1. 1.
    alışık olmadığınız türden bir edebiyattır, divan edebiyatı ile benzeşir. *
    1 ... cescartes