1. 1.
    terkib-i bend- VIII

    En ummadığın keşf eder esrâr-ı derûnun,
    Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?
    ... monk of monkmountain