1. 1.
    Kakma ve yarma şeklinde iki çeşidi olan aşılama.
    ... judas