1. 1.
    hem dini hem de hukuki bağlamda zina kavramının evlieri bağlayan bir kavram olduğu gerçeğidir.

    bekarlar pompaya devam. *
    ... system error