1. 1.
  Tevrat’ta zinanın cezası:

  Levililer: 20/10, 14:

  10 “Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir.

  11 Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir.

  12 Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir.

  13 Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir.

  14 Bir adam hem bir kızla, hem de kızın anasıyla evlenirse, alçaklık etmiş olur. Aranızda böyle alçaklıklar olmasın diye üçü de yakılacaktır.

  …………

  20 “Amcasının karısıyla cinsel ilişki kuran adam, amcasının namusuna leke sürmüş olur. ikisi de günahlarının bedelini ödeyecek ve çocuk sahibi olmadan öleceklerdir.

  21 Kardeşinin karısıyla evlenen adam rezillik etmiş olur. Kardeşinin namusunu lekelemiştir. Çocuk sahibi olmayacaklardır.

  Tesniye; 22/20-29:

  13 “Bir adam bir kadın alır, yattıktan sonra ondan hoşlanmazsa,

  14 ona suç yükler, adını kötüler, Bu kadınla evlendim ama onunla yatınca erden olmadığını gördüm derse,

  15 kadının annesiyle babası kızlarının erden olduğuna ilişkin kanıtı alıp kapıda görevli kent ileri gelenlerine getirecekler.

  16-17 Kadının babası ileri gelenlere, Kızımı bu adamla evlendirdim ama o kızımdan hoşlanmıyor diyecek, Şimdi kızımı suçluyor, onun erden olmadığını söylüyor. işte kızımın erden olduğunun kanıtı! Sonra anne-baba kızlarının erden olduğunu kanıtlayan yatak çarşafını ileri gelenlerin önüne serip gösterecekler.

  18 Kent ileri gelenleri de adamı cezalandıracaklar.

  19 Ceza olarak ondan yüz gümüş alıp kadının babasına verecekler. Çünkü adam israilli bir erden kızın adını kötülemiştir. Kadın adamın karısı kalacak ve adam yaşamı boyunca onu boşayamayacaktır.

  20 “Ancak bu sav doğruysa, kızın erden olduğuna ilişkin bir kanıt bulunamazsa,

  21 kızı baba evinin kapısına çıkaracaklar. Kent halkı taşlayarak kızı öldürecek. Babasının evindeyken fuhuş yapmakla israil`de iğrençlik yapmıştır. Aranızdaki kötülüğü içinizden atacaksınız.

  22 “Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam, hem kadın, ikisi de öldürülecek. israil`den kötülüğü atacaksınız.

  23 “Eğer bir adam kentte başka biriyle nişanlı erden bir kızla karşılaşır ve onunla yatarsa,

  24 ikisini de kentin kapısına götürecek, taşlayarak öldüreceksiniz. Çünkü kız kentte olduğu halde yardım istemek için bağırmadı; adam da komşusunun karısıyla ilişki kurdu. Aranızdaki kötülüğü içinizden atacaksınız.

  25 “Eğer bir adam kırda nişanlı bir kızla karşılaşır, onu yakalayıp tecavüz ederse, yalnız tecavüz eden adam öldürülecek.

  26 Kıza hiçbir şey yapmayacaksınız. Çünkü kızın ölümü hak edecek bir günahı yoktur. Bu, komşusuna saldırıp onu öldüren adamın davasına benzer.

  27 Adam kızı kırda gördüğünde nişanlı kız bağırmışsa da onu kurtaran olmamıştır.

  28 “Eğer bir adam nişanlı olmayan erden bir kızla karşılaşır, tutup onunla yatarsa ve bu ortaya çıkarsa,

  29 kızla yatan adam kızın babasına elli gümüş verecek. Kıza tecavüz ettiği için onu karı olarak alacak ve yaşamı boyunca onu boşayamayacaktır.

  30 “Kimse babasının karısını almayacak, babasının evlilik yatağına leke sürmeyecektir.”
  ... hepinizi sevmiyorum
 2. 2.
  incil’de zinanın cezası:

  Yuhanna; 8/1-11:

  1.isa ise Zeytin dağına gitti. 2. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk Onun yanına geliyordu. O da oturup onlara ders vermeye başladı. 3-4. Din bilginleri ve Ferisiler, zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak isaya, «Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı» dediler. 5. «Musa, Yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin?» 6. Bunları isayı sınamak amacıyla söylüyorlardı; Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. isa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. 7. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve, «Aranızda günahsız olan, ona ilk taşı atsın!» dedi. 8.Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya koyuldu. 9. Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp isayı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. 10. isa doğrulup ona, «Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?» diye sordu. 11. Kadın, «Hiçbiri, efendim» dedi. isa, «Ben de seni yargılamıyorum» dedi. «Git, artık bundan sonra günah işleme!»
  ... hepinizi sevmiyorum
 3. 3.
  islam’da zinanın cezası:

  Furkan; 68-71:

  68-71.Ve işte Rahmân’ın kulları, Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarmazlar. Allah’ın haram ettiği canı öldürmezler. –Ancak hak ile öldürürler.– Zina da etmezler. –Ve kim bunları yaparsa, günahla karşılaşır. Kıyâmet günü azabı kat kat olur ve orada, alçaltılarak sürekli olarak kalır. Ancak tevbe eden, iman eden ve sâlihi işleyenler bunun dışındadır. işte Allah, onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Ve Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Ve her kim tevbe eder ve sâlihi işlerse, kesinlikle o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.–

  Nur; 2:

  2.Zina eden kadın ve zina eden erkek, hemen her birini yüz kamçı ile kamçılayın, Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah dininde sizi, onlara acıma duygusu tutmasın! Ve mü’minlerden bir grup onların cezalandırılmasına tanık olsun.

  “Celde”, ete geçmemek üzere, yalnız deriyi etkileyecek şekilde vurmak demektir. (……..) Allah’ın, uygulamasını halkın huzurunda ve suçlulara acınmadan yapılmasını emrettiği zina cezasının, sadece kürk ve palto gibi kalın olanlar haricinde, giysiler çıkartılmadan uygulanması gerekir.
  ... hepinizi sevmiyorum
 4. 4.
  https://m.uludagsozluk.com/e/39455657/
  ... hepinizi sevmiyorum