bugün

nüfus arttıkça bina da artacak zina da. kaçamayız. evet.
dahası yolsuzluk yapanlar da artacak.

recmleri vacip.

kıyameti istemiyorsak martta cevabınızı sandığa verin.
her dönemde ileri sürülen kehanettir. ancak, son yıllarda bu kehanetin gerçekleşmeye başladığı görülüyor.