1. 1.
    Nefsine hâkim bir bireyin yapacağı eylemdir. Hem böylece günahtan sakınmış olur.
    -1 ... mrnameless