1. 1.
    muhafaza etme, elde bulundurma gibi anlamlara gelir.
    #2088917 :)