1. 1.
    yoğun kalemişi süslemeler üzerine yağlı boya çekilerek tahrip edilmiş 19.yy osmanlı camisidir. bir sanat tarihçisi olarak bizzat yakından görünce ister istemez içim acımıştır.

    daha fazla bilgi almak isteyenler için ali murat aktemur gerekenleri yazmıştır.

    http://www.turkishstudies...murAliMurat-1621-1642.pdf
    ... erik cekirdegi