1. 1.
    Yorgunluk bitkinlik bezginlik bıkkınlık halsizlik dermansızlık huzursuzluk umutsuzluk sıkıntı üzüntü daraltı usanç hüzün keder gam tasa kasavet sinir stres agresyon moral bozukluğu depresyon ve bu nevi bilcümle maddi ve manevi rahatsızlardan hâlâs olmak üzere ve bahusus özellikle maddi manevi günah kirlerinden mütevellit çakraların açılması için en isabetli mutlak bir ilahi deva, rahmani ilaç ve gıda kalbi ruhi ve nefsi araz maraz ve hastalıklardan bertarafı hâlâs olup kurtulmak adına en kuvvetli tesiratı mümkinatı mutlak çareyi derman, zikrullahtır. Allahı zikirdir. "Muhakkak ki allahı zikir en büyük iştir". El-Ankebut/45.

    Her kim cenabı allahı zikrederse ferahnâk olur. Huzur bulur. Selâmette olur. Ezzümle hastalıktan eman ve şifâ bulur bi iznillahi teala. Zikrin efdali; tevhiddir: lâ ilâhe illallah tır. Her an ve her zaman ve zeminde yapılabilir. Sakin bir ortam, hulusi kalp ile yüce dergaha yönelmek ve durumuna ve konumuna göre bir iki üç veyahut mümkinatı kadar saat, tevhidi celile ile hakk teâla hz.leri zikredilir. Buna her gün devam edilir.
    2 ... gazeloglu