1. 1.
    konsantrasyon eksikliğine yol açıp insanı uhrevi alemden soğutabilecek sestir.
    ... konkordato
  2. 2.
    değişik bir komşu türü. bizim komşular benden tirbüşon istemeye geliyor.
    ... hastavilla