1. 1.
    Douwe Draaisma tarafından kaleme alınan ve metis yayınları' ndan çıkan kitap; belleğin antikçağdan günümüze dek anlamlandırılmasına ilişkin çeşitli metaforları tanıtmaktadır.
    1 ... mavi haziran