1. 1.
    Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasında hemen sonra Osmanlı Devleti 3 Ağustos 1914'te seferberlik ilan etmesini fırsat bilen Zeytun'lu Ermeniler tarafından kurulan örgüt. Bu örgüt Osmanlı bayrağı altında bulunmayı istemeyerek kendi subaylarının yönetiminde silahlı birlikler oluşturarak Osmanlı askerlerine ve sivil halka yönelik saldırılarda bulunmuştur.

    Örgüt 30 Ağustos 1914 tarihinde fiilen isyana başladı. Takip neticesinde 60 kadar silahlı Ermeni yakalanmış ve bir süre sükunet sağlanmışsa da Aralık (1914) ayında, Zeytunlu Ermeniler tekrar mülkiye memurlarına ve jandarmalara saldırmaya başlamışlardı . Bu arada Maraş kışlasına getirilen Ermeni erler de silahlarıyla kaçarak, çeteler kurdular. Çevreye özellikle askere, jandarmaya hücumlara başladılar. Terhis edilmiş olan yüz kadar askerî soydular, öldürdüler.

    Planlanan amaçları, ingilizlerin iskenderun'a çıkacaklarını, Adana ve Maraş alınıncaya kadar isyanlarla seferberliği uğraştırarak, ingilizlerin hareketlerine destek olunmasıydı.
    1 ... lazio