1. 1.
    bizans ın önemli bir manastır kompleksinin baş kilisesi. üç kiliseden meydana gelmiştir. istanbul un fethinden sonra bölümleri medreseye çevrilmiş ve zamanın bilginlerinden molla zeyrek in adını almıştır. bugün cami olarak kullanılıyor.
    1 ... worldlike