1. 1.
    Bir sorudur. Esmer gibi duruyor.
    -1 ... dangerous man