1. 1.
  Tanrı Zeus yunan mitolojisin de anlatılan hayali yunan tanrısıdır, Tanrı allah ise arap mitolojisinde (islam) anlatılan hayali arap tanrısıdır

  Mitolojide Zeus kısaca şöyle tanıtılır;

  Zeus – (Jüpiter) Zeus Tanrıların kralıdır. O Olimpos’ta altın tahtında oturur. Zeus başkan, Gök’ün hükümdariı, Yağmur Tanrısı, korkunç şimşeği fırlatan Bulut Toplayıcısıdır.

  Kuran’da ise Tanrı allah şöyle anlatılır;

  Allah Arş’a (tahtına) kurulmuştur. Allah’in arşını 8 melek taşır. Melekler ona 50 bin yılda çıkabilirler.
  Allah yeryüzüne yağmuru yağdırır, şimseği fırlatır.
  yıldırımlarla korkutur, cezalandırır, vs, vs, vs…..

  Ayrıca: Yunan mitolojisi: Tartaros – Yeraltının derinliklerinde bulunan korkunç yer. Ölülerin ruhları orada işkence görürlermis. Zeus kendisine isyan edenleri oraya atandı. Titanlar üzerinde zafer kazandıktan sonra onları da oraya atmıştı. Tartaros’un ruhu vardı canlıydı.

  Kuran: Sad/56. Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir. Zümer/71. O küfredenler, bölük halinde cehenneme sürülür. Nihayet oraya geldikleri zaman kapıları açılır, bekçileri onlara: Size, içinizden Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi? derler. “Evet geldi” derler ama, azap sözü kâfirlerin üzerine hak olmustur. (Kuran’daki cehennem de canlı Konusuyor. Allah cehenneme soruyor; “doldun mu?” diyor. Cehennem; “Daha yok mu?” diyor.)

  Yunan mitolojisi: Deukalion – Prometheus ile Klymene ya da Kelaeno’nin oğlu, Pyrrha’nin kocası. insanlara sinirlenen Zeus bir gün onlara tufanı göndererek cezalandırdı. Deukalion ve Pyrrha onurlu oldukları için affedildiler. Deukalion bir sal yaptı ve onlar bu salın üzerinde dokuz gün yüzdüler, sular çekildikten sonra Parnas daglarina çiktilar.

  Kuran: Ankebut/14-15. Andolsun ki biz Nuh’u kendi kavmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptik. hud/44- Allah tarafindan denildi ki: “Ey yeryüzü suyunu yut! Ey gökyüzü sen de suyunu kes! Ve sular çekildi. Emir yerine gelmiş oldu. Gemi de Cudi dağı üzerine oturdu.

  Yunan mitolojisi: Iris – Thaumas ile Elektra’nin kızı. Müjdeli haber, ilahlarin ulagı. O, gökle yeri birbirine bağlayan gökkuşagı’nın sembolüdür. Tanrılara haber ulaştırmakla görevlidir. Güneşli havalarda, hafif incecik yağmur yağınca, güzel kız Iris, renkli ve süslü elbiselerini giyer, Tanrılardan yeryüzüne haberler iletirmiş.

  Kuran: Bakara/97. De ki: Cebrail’e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah’ın izniyle Kur’an’ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları dogrulayıcı ve müminler için de müjdeci olarak o indirmiştir. Suara/192-193. Muhakkak ki o (Kur’an) âlemlerin Rabbinin indirmesidir. (Resûlüm!) Onu Rûhu’l-emîn (Cebrail) indirdi.

  Yunan mitolojisi hakkındaki en önemli kaynaklar Homeros’un ilyada Ve Oddyseia destanları. Homeros ise MÖ.800-900 civarında izmir’de yaşamış, yani Muhammed’in doğumundan yaklaşık 1400 yıl önce…

  Görmedin mi, Allah, bulutları sürüyor, sonra onları kaynaştırıp iç içe sokuyor, sonra onları birbiri üstüne yığıyor. Nihayet, onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Gökten, ondaki dağlardan bir dolu indiriyor da onunla dilediğini çarpıyor, dilediğinden de onu yan geçiriyor. Onun şimşeğinin parıltısı, neredeyse gözleri alıp götürecek. (Nur:43)

  Bahsi geçmişken bende en çok şu Allah’ı ve onunla beraber arş’ını taşıyan meleklere hayranım. Amele gibiler. Bütün işleri bu. Arş’ı taşırken kasta yapıyorlar mı aynı zamanda merak içindeyim. Hem Allah niye kendini taşıttırıyor, buna ihtiyacı mı var? Hem bu Allah’la meleklerin aynı paralelde olduğunu gösterir, zaten 50.000 yılda yanına çıkabiliyorlar, bu demek oluyor ki, Allah her şeyden münezzeh değişmiş.

  Kur’an, mitolojilik olaylar gibi, bazen fantastik bir hikaye niyetine açıp okunabilir mesela 8 melek meselesini de hikayeye renk katmak, daha keyifli okunsun diye eklemiş Muhammed herhalde. Ne yapıyormuşuz bundan sonra; Kur’an’ı okurken mantığınızı bir kenara koyup öyle okuyoruz.. Zinhar, akılla dini bir arada yürütmeye çalışıp çarpılırız yoksa. Tolkien, nasıl “orta dünya” yı yarattıysa, Kur’an ın yazarı da hayal gücünü sonuna kadar kullanarak, Tanrı Allah’ı yaratmış.

  Ayetlerimiz ona okunduğunda şöyle der: “Daha öncekilerin masalları!” (Kalem:15)

  Tefsirlere bakarsan bunu müşriklerin 1400 yıl önce ayetler kendilerine okunurken Muhammed’in yüzüne karşı söylediklerini görürsün: Bunlar eskilerin masalları! Bence de bunlar Einstein’ın incil’e dediği gibi “incil de muteber ancak yine de hayli çocukça olan ilkel efsanelerin bir toplamından ibaret”. Kuran da Müslümanlara göre incil’in devamı olduğuna göre aynı şeyi Kuran için de söyleyebiliriz.
  2 -3 ... benimhalaumudumvar
 2. 1.
  Zeus yunanlıların islamdan 1.400 yıl önce inandığı ve ibranilere akabinde müslümanlara geçmiş bir tanrıdır.

  Büyük iskenderin Doğu fetihleri orta Doğu kavimleri ile ilişkiye girerek helenistik çağı başlatması ile olup bitmiştir herşey.

  Çatlayıp patlasanızda allah dediginiz aslında zeustur.
  2 -2 ... benimhalaumudumvar