1. 1.
    zengin kişilerinin tüm kazanımları ile ortaya çıkmış ana tabloya baktığımızda yüzümüze çarpan su götürmez gerçektir. evet, maalesef zengin kişilerin sahip olduğu tüm varlıkların altında diğer kesimlerin emekleri, çektikleri acılar ve hatta yok olmaları yatmaktadır. soma bu tespitin en yakın örneğidir.

    dünyadaki zenginlerle diğer kesimler arasındaki uçurumun gittikçe derinleştiği, gelir dağılımı eşitsizliğinin kaygı verici derecede devam etmesi, önü alınamaz ciddi bir küresel sorun olarak karşımıza çıkıyor.

    gelir eşitsizliğinin yüksek seviyelerde olmasının ekonomik büyümeye, demokratik kültüre ve sosyal dokuya zarar vermesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından açıklanan raporda belirtilmiştir. ve bu eşitsizliğin giderilmesi için yeniden dağıtımın önemli olduğu ancak öncelikle daha katılımcı, yoksul ve dar gelirlilere öncelik veren bir ekonomik gelişme modeline doğru gidilmesi gerektiği çözüm olarak öne sürülmüştür.
    2 ... tekkontak