1. 1.
    başka yerleri de hayvan gibi olduğundan şaşırtmaz.
    ... snowman in the sun