1. 1.
  suudi prensler yat partilerinde mankenlerle sevişirken masum insanları hammurabi kanunlarıyla kıtır kıtır keserken maddi menfaatleri gereği milyonlarca insanı da zemzem suyuyla zehirliyor. zemzem suyunun çıkarıldığı kuyular normal değerlerin de üstünde arsenik içerir ve birçok ülkede ticareti de yasaklanmıştır.

  arsenik bilişsel fonksiyonları bozduğu, kişilik bozukluğu, paranoya, alzheimer, şizofreni gibi hastalıkları tetiklediği için bunu sürekli içen kadın ve erkeklerin hem kansere yakalanma ihtimali artıyor, hem de akıl yürütme becerileri köreliyor.

  zeka seviyeleri gerçekten düşüyor, bu ölümcül süreç zemzem suyu içtikçe de devam ediyor:

  Londra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Müslümanlar için kutsal sayılan ülkedeki Zamzam suyunda "arsenik olmadığını" söyledi.

  BBC Londra’nın Mekke’deki kaynağından örneklerin "yüksek düzeyde arsenik" içerdiğini bulmasından sonra çıkan yorumlar.

  Büyükelçilik, suyun Mart ayında test edildiğini ve “Orijinal Zamzam suyunda arsenik yok” dedi.

  Zamzam suyu kutsal Mekke kentindeki bir kuyudan alınır ve ticari kullanım için ihraç edilmez.

  BBC, bir hacıdan, Zamzam kuyusu ile bağlantılı musluklardan örnek almalarını ve Mekke'de satışa sunulan şişeleri satın almalarını, satışta olan suyu yasadışı kaynaklarla yasadışı bir şekilde karşılaştırmasını istedi.

  Bir BBC soruşturması, "Zamzam suyunun" Wandsworth, güneybatı Londra ve Upton Park, doğu Londra'nın yanı sıra Luton, Bedfordshire'daki Müslüman kitapçılar tarafından satıldığını keşfetti.

  'Kirlenmiş değil'
  Mekke'den yapılan BBC numuneleri üzerinde yapılan testler, ingiltere'de satın alınan yasadışı su gibi, izin verilen maksimum seviyenin üç katında arsenik ve yüksek düzeyde nitrat ve potansiyel olarak zararlı bakteri düzeyleri göstermiştir.

  Sonuçlara baktığımızda, Kamu Analistleri Birliği başkanı Dr. Duncan Campbell, “Su, özellikle kanserojen olan yüksek seviyedeki arsenik nedeniyle zehirli” dedi.

  Rapora cevaben Suudi büyükelçiliği sözcüsü şöyle dedi: "Suudi Arabistan'ın kutsal kenti Zamzam'daki Zamzam suları kirlenmemiş ve insan tüketimine uygun.

  Su, Mekke kentine hac ziyaretleri düzenleyenlerin çoğu için özel bir öneme sahip
  "Su, bu yılın Mart ayında Lyon'da bulunan CARSO-LSEHL Grup Laboratuvarları tarafından Fransız Sağlık Bakanlığı tarafından içme suyunun test edilmesi için lisanslanan analiz edildi ve test edildi.

  “Mart raporunda: 'Fransa'daki içme suyu standartlarına göre ve Zamzam su örnekleri üzerinde yapılan analizlere dayanarak, bu su insan tüketimine uygundur.' '

  Sözcü, "saf" Zamzam suyunun, Suudi Su ve Elektrik Bakanlığı tarafından denetlenen Kral Abdullah ibn Abdülaziz'in Zamzam projesi tarafından toplandığını, şişelendiğini ve dağıtıldığını ekledi.

  Sözcü, Zamzam suyunun ingiltere’ye ihraç edilmediğini ve “burada su ticareti yapan herkesin ingiltere’nin yetkisi altına gireceğini” ekledi.

  "Elçilik, bir şişe su üzerine Zamzam kaynağından geldiğini iddia eden herhangi bir yazının, suyun gerçek olduğuna dair bir kanıt olmadığını açıkça belirtmek istiyor."
  https://www.bbc.com/news/uk-england-london-13326566

  Arsenik, bilinen veya şüphelenilen toksisiteye dayanarak insan sağlığı için önemli bir potansiyel tehdit teşkil eden toksik maddeler arasında ilk sırada yer almaktadır [ 1 ]. Doğal olarak oluşan bu metaloidin bilinen bir zehir, bir ko-kanserojen olduğu ve düşük konsantrasyonlarda bilişsel işlev bozukluğuna yatkınlığı arttırdığı gösterilmiştir [ 2]. Şu anda, sudaki izin verilen arsenik konsantrasyonu 10 μg / L'dir (10 ppb). Bununla birlikte, dünya çapında tahminen 100 milyon insanın içme suyuyla (ppm aralığında) aşırı miktarda arsenik maruz kaldığı görülüyor. Bu bireylerin birçoğu, düzenlenmemiş kaynaklardan (kuyulardan) içme suyu alır veya Bangladeş'te olduğu gibi arsenik seviyelerinin yüksek olduğu bölgelerde yaşar. Arsenik, kaya oluşumlarından su tablasının gösterdiği gibi su kaynaklarına sıçradığında, temiz suya olan talep arttıkça yüksek miktarda arsenik maruziyeti devam edecektir. Bu fenomen, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı bölgesini etkilemektedir, burada bazı bölgelerde Tayvan ve Çin'de bildirilen seviyelere göre, içme suyunda 3100 μg / L arsenik (31 ppm) 'ye kadar çıkabileceği tahmin edilmektedir [ 2]. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) arsenik su kaynaklarını düzenlerken, yiyecek, içecek ve hava kalitesi konusunda katı düzenlemelerin olmayışı arsenik maruziyetinin artmasına neden olabilir [ 3 ]. Arsenik alımı, atılım için metabolik yolları aktive eder; bu, bazıları mono ve dimetillenmiş arsenikler de dahil olmak üzere başlangıçta yutulan inorganik arsenik formundan (iA'lar) daha güçlü ve toksik olan birkaç metabolit ile sonuçlanır [ 4 - 8 ].

  inorganik ve metile edilmiş arsenikler dahil olmak üzere tüm arsenik formları, beynin birçok yerinde toplanır ve hipofizde en fazla birikme olur [ 9 ]. Ek olarak, arsenik, gelişim sırasında plasentayı geçen ve yüksek konsantrasyonlarda, büyüme gecikmelerini ve nöral tüp defektlerini indükleyen kökleşmiş bir teratojendir [ 10 - 12]. Bu yazıda gözden geçirilen epidemiyolojik çalışmalar, arsenikin çocuklar ve yetişkinler üzerindeki nörolojik ve bilişsel etkilerini araştırmıştır. Sunulan kanıtlar, kronik arsenik alımının bir dizi istihbarat önlemini değiştirdiğini ve öğrenme eksikliklerini ve depresyon gibi duygudurum bozukluklarını tetiklediğini göstermektedir. Her çalışma için arsenik dozu, konsantrasyonu, kapsamı ve maruz kalma metodu hakkında bilgi verilecektir. Beyindeki arsenik kaynaklı toksisite ile ilgili mekanizmaların detaylı bir derlemesini sunuyoruz. Bunlar arasında değişmiş glukokortikoid sinyalleşmesi, kolinerjik ve monoaminerjik sinyalleşme, yetişkin nörojenezi ve diğer sinaptik plastisite formları ve öğrenme, hafıza ve lokomosyon dahil olmak üzere davranışsal eksiklikler bulunmaktadır.

  Git:
  Epidemiyolojik Çalışmalar
  Arsenik'e Maruz Kalan Çocuklar: Bilişsel Değerlendirmeler
  Son yirmi yılda, çeşitli epidemiyolojik raporlar, arsenik maruziyetinin bilişsel işlevi, özellikle çocukluk döneminde öğrenme ve hafızayı değiştirebileceğini göstermiştir. Yeni yayınlanan bir meta-analiz, arsenik maruziyetinin IQ testleri ile ölçülen istihbarat üzerindeki etkisine odaklanmıştır [ 13 ]. Araştırmacılar, arsenik maruziyetinin maruz kalan çocuklarda IQ'da 0,4 azalma ile ilişkili olduğu sonucuna varmıştır [ 13 ]. Bu, IQ'da küçük bir düşüş olarak görünmektedir, ancak bu değişikliklerin daha sonra yaşamda kümülatif etkileri olabilir. Amaçlarımız için, çocuklarda diğer nöro-davranışsal önlemlere odaklanan bir epidemiyolojik çalışma özeti sunacağız.

  Bazı araştırmalar düşük arsenik maruziyeti (milyarda bir kısım aralığında) ile çocukların çeşitli beceriler ve süreçleri kapsayan bilişsel testler pilindeki entelektüel performansı arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Örneğin, 2007'de yapılan bir çalışma, 6-8 yaş arasındaki (12 yaşından büyük) idrarda arsenik konsantrasyonları ile 50 μg / L'den daha yüksek konsantrasyonlar ve görsel-uzamsal akıl yürütme, dil ve kelime hazinesi, hafıza, zeka ve matematik becerilerini ölçen testlerdeki zayıf puanlar arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur ( ) Meksika'dan çocuklar [ 14]. Araştırmacıların, cinsiyete özgü bir arsenik etkisi buldukları belirtilmelidir: erkekler, tüm değerlendirmelerde kadınlara göre daha zayıf performans gösterdi. Bununla birlikte, erkekler idrarlarında daha yüksek arsenik konsantrasyonlarına (ortalama 11.85 μg / L) sahipti ve bu farklılıkları açıklayabiliyordu. Meksika'da bir başka çocuk kohortunda (55 μg / L idrar arsenikli 6-7 yaş), araştırmacılar arsenik maruz kalan çocuklarda dil ve kelime ölçütleri konusunda daha zayıf puanlar ve dikkat eksikliği hiperaktif bozukluğunu kullanarak hiperaktif davranışla mütevazi bir ilişki bildirmişlerdir ( DEHB) endeksi [ 15]. Hindistan'da, gelişim ve çocukluk boyunca sudaki ortalama 147 μg / L arsenik maruziyetine maruz kalan 351 çocuk (5-15 yaş) üzerinde kesitsel bir çalışma, kelime bilgisi, matematik becerileri üzerine odaklanan birkaç önlemde arsenik maruziyeti ve düşük performans arasında bir ilişki buldu. , hafıza ve genel biliş; ancak bu çalışmadaki güven aralıkları ve katılımcıların yaş aralığı oldukça geniştir [ 16 ]. Yaş aralığı ve diğer değişkenler (eğitim, arsenik seviyeleri, sosyoekonomik durum) dikkate alındığında, sudaki arsenik seviyeleri ile istihbarat önlemlerinde düşük performans puanları arasında doza bağlı bir ilişki vardı [ 17 ]:> 50 μg / L'ye maruz kalan çocuklar: arsenik, <5.5 μg / L arsenik'e maruz kalanlardan daha zayıf entelektüel performansa sahipti [ 17]. Arsenik'e (<2 μg / L) düşük maruz kalmalar, IQ üzerinde ölçülebilir bir etki göstermezken, orta derecede maruz kalmalar (142 μg / L ve 190 μg / L) sırasıyla 5 ve 10 IQ puanında düşüşe yol açtı [ 18 ]. Bu bulgular, diğer çalışmalarla birlikte (Tablo 1 ), gelişim sırasında maruz kalan çocuklarda orta derecede arsenik maruziyeti ile bilişsel becerilerdeki eksiklikler arasındaki ilişkiyi desteklemektedir.
  https://www.ncbi.nlm.nih..../pmc/articles/PMC4026128/
  ... ozgur demirtas in robotu