1. 1.
  yıldırım gibi ışık saçan gözleri ve dikenli ağızları vardır.
  devasa boyutta olup, bu varlıkların omuzları arasındaki mesafe bile 3 günlük at mesafesidir.
  cehennemin içindeki toplam zebani sayısının 19 olduğu zikredilir (Müddessir 74/30)
  ellerinde ateşten topuzları vardır.

  birde cehennem bekçileri vardır. onların sayısı çok daha fazladır. 7-8 metre boyundadır hepsi. kafirlerin enselerinden tutup sürükleyerek bu zebanilere teslim ederler.
  ... gina carano