1. 1.
    .hakkını arayamadığı, ses çıkarmadığı için iyi olduğu yanılgısına kapılan ve bu nedenle hep kötülük bulduğunu zanneden insanın kafa karışıklığıdır.

    Oysa ki iyi olduğundan değil zayıf olduğundan zarar görür. Bunu böylece kabul etmek istemez ve kendine iyilik kılıfını seçer.

    iyilik çoğu zaman bedel isteyen bir eylemdir
    2 -1 ... dehumanized