1. 1.
    bir zaman serisi analizinde serinin durağan olup olmaması incelenirken ortalaması, varyansı ve kovaryansı sabit olan seridir.

    (bkz: güçlü durağanlık)
    ... wad ar yu tolking ebat yu